Propojujeme svět paragrafů a úřadů s každodenní lékařskou péčí. Pomáháme vám s uvedením nových léčivých molekul na trh.

Rozhodnutím SÚKL proces teprve začíná

Stanovení výše a podmínek úhrady představuje pro inovativní léčivé přípravky, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, základní krok vstupu na český trh.

Rozhodnutím o úhradě ale proces reálného uplatnění léčiva na trhu teprve začíná. Je třeba dohodnout se nejen s plátci, ale i s poskytovateli v prostředí ovlivněném úhradovou vyhláškou, smluvními vztahy a vnitřními procesy zdravotnických zařízení.

V této situaci dokážeme uplatnit naše komplexní znalosti úhradové regulace jak v ambulantní, tak lůžkové péči a nacházet řešení problémů existujících za hranicemi správních řízení.

Využijte naší orientace v prostředí veřejného zdravotního pojištění

Propojujeme znalosti formálních postupů státních autorit a reálných potřeb plátců a poskytovatelů zdravotní péče:

 • zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • úhradová vyhláška
 • DRG klasifikace
 • PCG klasifikace
 • proces stanovení výše a podmínek úhrady léčiv
 • smlouvy plátců a poskytovatelů zdravotní péče
 • risk – sharingové dohody
 • disease management programy
 • řízení centrové péče u poskytovatelů
 • schvalování nehrazené péče
 • modelace finančních dopadů
 • predikce vývoje trhu

Chcete se dozvědět více?

Služby a produkty